Spravodajstvo

Fašiangy Turice veľká noc príde
 Publikované: 31.1.2020 
Dňa 31.01.2020 sa uskutočnil v našom zariadení karneval pre klientov. Pripravovali sa na karneval od začiatku januára. Pracovali na výzdobe a vyrábali masky.
Oslava 30. výročia založenia Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb v Rimavskej Sobote
 Publikované: 18.12.2019 
Tridsať rokov v živote človeka nie je veľa ani málo. Týmito slovami začala pani riaditeľka Mgr. Jana Vančíková svoj príhovor na oslave tridsiateho výročia založenia Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb v Rimavs
Návšteva Mikuláša v Domove dôchodcov a domove sociálnych služieb Rimavská Sobota
 Publikované: 6.12.2019 
Vo štvrtok 5.12.2019 Mikuláš so svojím pomocníkom čertom a anjelom neobišiel ani náš Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Rimavská Sobota. Z návštevy Mikuláša mali radosť nielen prijímatelia sociálnych služieb, al
Jesenné čítanie  a posedenie pri čaji a koláči
 Publikované: 12.11.2019 
Spolupráca s Mestskou knižnicou Mateja Hrebendu v Rimavskej Sobote je veľmi úzka. Radi prídu jej pracovníčky na pravidelné čítanie. Dňa 4.10.2019 prišli prečítať starodávne pútavé rozprávky „Arak a lev“. Je to mongolská
Vystúpenie detí k mesiacu úcty k starším – Staroba je múdrosť mladosti a mladosť je múdrosť staroby
 Publikované: 12.11.2019 
Október je mesiac úcty k starším. Pripomíname si zásluhy starších o náš dnešok. Úctu však treba prejavovať počas celého roka jednoducho všade.
Mesiac úcty k starším
 Publikované: 12.11.2019 
Mesto Rimavská Sobota v spolupráci s Krajskou organizáciou Únie žien Slovenska, nezabudli na seniorov nášho Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb a pozvali nás na stretnutie pri príležitosti mesiaca úcty k starší
Seniorfest v Domove dôchodcov a domove sociálnych služieb
 Publikované: 12.11.2019 
Pod záštitou Mestského kultúrneho strediska Rimavská Sobota sa pri príležitosti mesiaca úcty k starším, klienti Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb zúčastnili tvorivých dielní.
Svadba v Domove dôchodcov a domove sociálnych služieb
 Publikované: 7.11.2019 
Dňa 06.11.2019 si naši prijímatelia sociálnych služieb pozreli a zároveň pospomínali na svadbu a svadobné zvyky. V pásme svadobných zvykov z Gemera sa vrátili do svojej mladosti. Folklórna skupina Lieština predstavila p
Deň seniorov v DD a DSS Stredisko v Novej Bašte
 Publikované: 4.11.2019 
Niet krajšieho obdobia v prírode ako je jeseň, keď vietor sa hrá s krásne sfarbenými listami. V živote človeka sú okamihy, keď si uvedomujeme, čo znamenajú roky i jeseň života. Ide najmä o bohaté životné skúsenosti, múdr

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in/home/qa011600/www_root/web/ddadssrs/1/ax_core/views/article_detail_view.phpon line29

Najnovšie