Mesiac október patrí seniorom

vystúpenie detí 3

Svoju lásku, radosť, vďaku a úctu našim najskúsenejším prišli vyjadriť deti zo Základnej školy Reformovanej kresťanskej cirkvi. Energia z ich vystúpenia sa rozostúpila po celom našom zariadení. Úsmevné pohľady nám vytrvali na tvárach celé hodiny. 

Priložené fotografie