OZNÁMENIE O PODMIENKACH NÁVŠTEV platné od 01.06.2022

Návštevy sú umožnené všetkým príbuzným / očkovaní, prekonaní, testovaní/, ktorí sú bez výnimky. 

Pre návštevy platí : 

     • Počas celej návštevy je povinné prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom FFP2.

     • Návšteva prebieha v interiéri alebo v exteriéri.   

DOVOLENKA PSS V DOMÁCOM PROSTREDÍ

Dovolenku je  potrebné nahlásiť sociálnemu prac. telefonicky na číslo : 0904 540 302 v pracovný deň.


V Rimavskej Sobote, 01.06.2022                               

Vypracovala: PhDr. Helena Pivarníková – vedúca soc.-zdravot. úseku

Schválila: Mgr. Jana Vančíková - riaditeľka