OZNÁMENIE O PODMIENKACH NÁVŠTEV PSS - Nová Bašta v 1. stupni ohrozenia - červená

 • Termín návštevy je potrebné dohodnúť so zdravotníckym pracovníkom na t.č.: 0475691218,
 • Návšteva môže byť až po telefonickom dohovore, kde si dohodnú dátum a hodinu. Zároveň budú oboznámení s podmienkami návštevy,
 • Vstupné brány sú zatvorené, brána sa otvorí na vyzvanie, 
 • Návštevné hodiny sú od 14,00 hod– 16,00 hod, 


Návšteva je povinnápreukázať sa dokladom o tom, že sú:

plne očkovaní/(14 dní po druhej dávke dvoj-dávkovej vakcíny alebo 21 dní po jednodávkovej                     

                           vakcíne alebo 14 dní po akejkoľvek dávke, ak osoba prekonala ochorenie 

                           COVID-19 za posledných 180 dní /,

testovaní  /od odberu PCR neprešlo 72 hod., od odberu Ag testu neprešlo 48 hod./               

prekonali ochorenie COVID-19za posledných 180 dní. 


Pre návštevy platí : 

 • Návšteva vyplní čestné prehlásenie o zdravotnom stave a cestovateľskej anamnéze.
 • Počas celej návštevy je povinné prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom FFP2.
 • Návšteva je povinná podstúpiť dezinfekciu rúk a podrobiť sa meraniu teploty.
 • MOBILNÍ PSS – v exteriéri /altánok/ 
 • Na návštevu môžu prísť len dve osoby, deti do 12 rokov majú vstup zakázaný, 
 • Návšteva môže trvať max. 1hod., 
 • Návšteva prebieha v priestoroch altánku,
 • Po odchode návštevy je potrebné miesto dezinfikovať podľa plánu dezinfekcie v zariadení sociálnych služieb.


Imobilní PSS – izba  PSS 

 • Pred vstupom na izbu platia hygienické opatrenia ako pri mobilných klientoch,
 • Na návštevu môžu do izby vstúpiť max. 2 osoby, deti do 18 rokov majú vstup zakázaný
 • Izba sa musí pravidelne vetrať, po odchode návštevy izbu dezinfikovať podľa plánu dezinfekcie v zariadení sociálnych služieb /kľučky sedadlá.../.


Podmienky návštev budú priebežne aktualizované podľa epidemiologickej situácie v okrese a v zariadení. Prosíme návštevy, aby naše opatrenia rešpektovali. Sú prijaté v záujme ochrany Vašich blízkych a našich zamestnancov pred nákazou COVID-19. 

Vypracovala Mgr. Miloslava Zaušková, vedúca strediska 

V Novej Bašte, dňa: 11.10.2021                                    Mgr. Jana Vančíková, riaditeľka DD a DSS