OZNÁMENIE O PODMIENKACH NÁVŠTEV PSS v 1. stupni ohrozenia – červená a v 2. stupni ohrozenia – bordová v DD a DSS Rimavská Sobota

    • Termín návštevy je potrebné dohodnúť so zdravotníckym pracovníkom na t.č.: 0904540260 - lôžkové, 0904540214- chodiace.

    • Návšteva môže byť až po telefonickom dohovore, kde si dohodne dátum a hodinu. Zároveň  návšteva bude oboznámená s podmienkami návštevy,

    • Vstupné brány sú zatvorené, brána sa otvorí na vyzvanie, 

    • Návštevné hodiny sú od 14,00 hod– 16,00 hod, 


Návšteva je povinná preukázať sa dokladom o tom, že sú:

plne očkovaní/(14 dní po druhej dávke dvoj-dávkovej vakcíny alebo 21 dní po jednodávkovej   vakcíne alebo 14 dní po akejkoľvek dávke, ak osoba prekonala ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní /,

testovaní /od odberu PCR neprešlo 72 hod., od odberu Ag testu neprešlo 48 hod./,               

prekonali ochorenie COVID-19  za posledných 180 dní. 


Pre návštevy platí : 

    • Návšteva vyplní čestné prehlásenie o zdravotnom stave a cestovateľskej anamnéze.

    • Počas celej návštevy je povinné prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom FFP2.

    • Návšteva je povinná podstúpiť dezinfekciu rúk a podrobiť sa meraniu teploty.

    •MOBILNÍ PSS – v exteriéri /vonku/ v prípade zlého počasia vonku pod strieškou vstup zozadu

    • Na návštevu môžu prísť len dve osoby, deti do 12 rokov majú vstup zakázaný, 

    • Návšteva môže trvať max. 20 min., 

    • Návšteva prebieha v exteriéri,

    • Po odchode návštevy je potrebné miesto dezinfikovať podľa plánu dezinfekcie v zariadení sociálnych služieb.


PSS  v terminálnom štádiu, na základe povolenia riaditeľa zariadenia – izba  PSS 

    • Pred vstupom na izbu platia hygienické opatrenia ako pri mobilných klientoch,

    • Na návštevu môžu do izby vstúpiť max. 1 osoba, deti do 18 rokov majú vstup zakázaný

    • Izba sa musí pravidelne vetrať, po odchode návštevy izbu dezinfikovať podľa plánu dezinfekcie v zariadení sociálnych služieb /kľučky sedadlá.../.

Podmienky návštev budú priebežne aktualizované podľa epidemiologickej situácie v okrese a v zariadení. Prosíme návštevy, aby naše opatrenia rešpektovali. Sú prijaté v záujme ochrany Vašich blízkych a našich zamestnancov pred nákazou COVID-19. 


V Rimavskej Sobote, 11.10.2021                               

 PhDr. Helena Pivarníková, vedúca SZÚ