PRÍSNY ZÁKAZ NÁVŠTEV AŽ DO ODVOLANIA
od 29.9.2020
riaditeľka DD a DSS RS

Plán uvoľňovania návštev v súvislosti s ochorením COVID-19 DD a DS S Rimavská Sobota

IMG_20200604_113506