Spravodajstvo

Vítanie mája, mesiaca mnohých tradícií a sviatkov
 Publikované: 7.5.2021 
Máj je mesiac, kedy sa príroda prebúdza a ukazuje svoju silu a čaro. Množstvo zachovaných tradícií v tomto mesiaci sa viaže najmä k vítaniu jari a zrodu nového života.
Deň svätého Mikuláša
 Publikované: 10.12.2020 
Tento rok sme Mikuláša v našom zariadení nemohli privítať tak ako to bolo zvykom po iné roky.
Oslava  pri príležitosti životného jubilea 100 rokov
 Publikované: 17.9.2020 
Dňa 14.9.2020 sme mali príležitosť sláviť 100 rokov s našou milou klientkou pani Františkou Csonkovou, ktorá je tiež najdlhšie žijúca klientka domova, je ňou už 28 rokov.
Dôležité informácie pre seniorov
 Publikované: 30.4.2020 
Prečítajte si všetky dôležité informáce pre seniorov zhrnuté na jednom mieste
„UŽ SA FAŠIANG KRÁTI, UŽ SA NENAVRÁTI „
 Publikované: 24.2.2020 
Koniec fašiangového obdobia si prijímatelia sociálnych služieb spríjemnili maškarným plesom. Maškarný ples má v DDaDSS Stredisko Nová Bašta už dlhoročnú tradíciu. Témou tohoročného maškarného plesu bola súťaž talentov, k
Prednáška k potrebe zdravej výživy v DDaDSS Stredisko Nová Bašta
 Publikované: 17.2.2020 
Zdravá výživa a vnútorná harmónia rozhodujúcim spôsobom ovplyvňujú naše zdravie. Od našich príbuzných počúvame často vetu: „Už som starý, ja už toho toľko nepotrebujem!“
Fašiangy Turice veľká noc príde
 Publikované: 31.1.2020 
Dňa 31.01.2020 sa uskutočnil v našom zariadení karneval pre klientov. Pripravovali sa na karneval od začiatku januára. Pracovali na výzdobe a vyrábali masky.
Oslava 30. výročia založenia Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb v Rimavskej Sobote
 Publikované: 18.12.2019 
Tridsať rokov v živote človeka nie je veľa ani málo. Týmito slovami začala pani riaditeľka Mgr. Jana Vančíková svoj príhovor na oslave tridsiateho výročia založenia Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb v Rimavs
Návšteva Mikuláša v Domove dôchodcov a domove sociálnych služieb Rimavská Sobota
 Publikované: 6.12.2019 
Vo štvrtok 5.12.2019 Mikuláš so svojím pomocníkom čertom a anjelom neobišiel ani náš Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Rimavská Sobota. Z návštevy Mikuláša mali radosť nielen prijímatelia sociálnych služieb, al

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in/home/qa011600/www_root/web/ddadssrs/1/ax_core/views/article_detail_view.phpon line28

Najnovšie