Jazyk/Nyelv 

Spravodajstvo

Mikuláš v zariadení pre seniorov
 Publikované: 14.12.2023 
V domove dôchodcov a domove sociálnych služieb sa i tento rok, ako každý, uskutočnil dlho očakávaný Mikuláš. Už začiatkom decembra sme sa pripravovali na prichádzajúce adventné obdobie a rôznymi ozdobami sme spolu s naš
Školenie Rodová rovnosť- Nová Bašta
 Publikované: 12.12.2023 
Rodová rovnosť je spravodlivé zaobchádzanie s ľudskými bytosťami, čo môže znamenať tak rovnaké zaobchádzanie, ako aj zaobchádzanie, ktoré je rozdielne, ale je ekvivalentné z hľadiska práv, výhod, povinností a možností.
Spomínaš si....?
 Publikované: 5.12.2023 
Reminiscencia (spomínanie), ako metóda práce s klientom využíva rôzne pozitívne spomienky na vyvolanie/navodenie príjemných pocitov z prežitých udalostí.
Prednáška o zápale pľúc a dôležitosti očkovania
 Publikované: 28.11.2023 
Dňa 22. novembra sa v rámci periodického vzdelávania prijímateľov sociálnej služby konala prednáška zdravotnej sestry Bc. Alžbety Cerovskej na tému: Zápal pľúc a dôležitosť očkovania v zaradení sociálnych služieb.
Tvorivé dielne s hlinou
 Publikované: 27.11.2023 
Občianke združenie Annogallery realizuje projektové aktivity po celom Slovensku už mnoho rokov. Do svojej umeleckej tvorby s láskou a trpezlivosťou zasvätili aj nás.
Deň seniorov - Nová Bašta
 Publikované: 2.11.2023 
Starí ľudia sú pamäťou a múdrosťou, vďaka ktorej si mladšie generácie môžu uvedomiť, že sú súčasťou dejín. Aj my sme si v tento deň pripravili pre našich prijímateľov sociálnych služieb posedenie.
Deň seniorov
 Publikované: 20.10.2023 
Október je v našich mysliach pevne spojený s úctou k starším oficiálne ale aj symbolicky, keďže je to jesenný mesiac a aj ľudský život sa obrazne delí na ročné obdobia a naši obyvatelia prežívajú už prevažne jeseň svojho
Jesenná výzdoba
 Publikované: 6.10.2023 
Niet krajšieho ročného obdobia ako je jeseň. Príroda a záhrady, o ktoré sme sa po celý rok usilovne starali, nám vydá svoje bohatstvo.
Aby zabúdanie nebolelo...
 Publikované: 3.10.2023 
Starnutie je prirodzený biologický proces nás živých tvorov. A ako sa mení (starne) naše telo, tak starne aj náš mozog. Vo vyššom veku je zabúdanie pre nás úplne normálne, stáva sa súčasťou každodenného života.