Jazyk/Nyelv 

Spravodajstvo

Výlet do pútnického miesta Galamba
 Publikované: 24.8.2023 
V rámci letných aktivít sme sa v júli vybrali do pútnického miesto Galamba. Išli sme tam za účelom pomodliť sa a oddýchnuť si v príjemnom lesnom prostredí.
Naša sobotská domovácka opekačka
 Publikované: 17.8.2023 
Rok čo rok opakujeme tradičnú obľúbenú opekačku aj v našom zariadení v Rimavskej Sobote.
Posedenie s jubilantmi
 Publikované: 28.7.2023 
Vo štvrtok 27. júla sme sa zišli v našej spoločenskej miestnosti, aby sme si pripomenuli sviatky našich obyvateľov v mesiacoch jún a júl.
Pitný režim a stravovanie seniorov v lete
 Publikované: 6.7.2023 
27. júna sme opäť, tak ako každý mesiac, pripravili prednášku so zdravotnou tematikou blízkou seniorom, prednášajúca zdravotná sestra pani Veronika Olšiaková prišla množstvom dôležitých informácií k téme pitného režimu a
Tradičná opekačka
 Publikované: 3.7.2023 
Aj v tomto roku sme čakali na pekné počasie, aby sme mohli zorganizovať pre našich prijímateľov sociálnych služieb dlho očakávané posedenie pri ohníku.
Výlet na pútnické miesto Szentkút
 Publikované: 3.7.2023 
Každoročne pripravujeme výlet pre našich prijímateľov sociálnych služieb do zaujímavých oblastí neďaleko nášho domova. Aj tento rok 16. júna sme jeden taký zorganizovali a to do pútnického miesta Mátraverebély.
Vystúpenie  detí z MŠ
 Publikované: 26.6.2023 
22. júna sme v našom Domove privítali deti z Materskej školy – Óvoda Slniečko na Rybárskej ulici na sídlisku Západ v Rimavskej Sobote. Deti mali pre nás pripravený krásny program pesničiek a tancov a zvládli bravúrne aj
Deeskalačné techniky a Používanie evakuačnej podložky
 Publikované: 12.6.2023 
Dňa 9.5.2023 sa konalo ďalšie periodické vzdelávanie zamestnancov na tému Deeskalačné techniky. Prednášku aj s prezentáciou spracovala zdravotná asistentka Lenka Klímová po účasti na školení v Poprade.
Poďakovanie sociálnej pracovníčke Mgr. Pavlíkovej Diane
 Publikované: 12.6.2023 
Dobrý deň pani riaditeľka, chcel by som pochváliť vašu sociálnu pracovníčku p. Mgr. Pavlíkovú, ktorá si čestne a svedomito robí svoju prácu a snaží sa vyjsť v ústrety či mojej mame, či mne.