Jazyk/Nyelv 

Spravodajstvo

Tradičná opekačka
 Publikované: 3.7.2023 
Aj v tomto roku sme čakali na pekné počasie, aby sme mohli zorganizovať pre našich prijímateľov sociálnych služieb dlho očakávané posedenie pri ohníku.
Výlet na pútnické miesto Szentkút
 Publikované: 3.7.2023 
Každoročne pripravujeme výlet pre našich prijímateľov sociálnych služieb do zaujímavých oblastí neďaleko nášho domova. Aj tento rok 16. júna sme jeden taký zorganizovali a to do pútnického miesta Mátraverebély.
Vystúpenie  detí z MŠ
 Publikované: 26.6.2023 
22. júna sme v našom Domove privítali deti z Materskej školy – Óvoda Slniečko na Rybárskej ulici na sídlisku Západ v Rimavskej Sobote. Deti mali pre nás pripravený krásny program pesničiek a tancov a zvládli bravúrne aj
Deeskalačné techniky a Používanie evakuačnej podložky
 Publikované: 12.6.2023 
Dňa 9.5.2023 sa konalo ďalšie periodické vzdelávanie zamestnancov na tému Deeskalačné techniky. Prednášku aj s prezentáciou spracovala zdravotná asistentka Lenka Klímová po účasti na školení v Poprade.
Poďakovanie sociálnej pracovníčke Mgr. Pavlíkovej Diane
 Publikované: 12.6.2023 
Dobrý deň pani riaditeľka, chcel by som pochváliť vašu sociálnu pracovníčku p. Mgr. Pavlíkovú, ktorá si čestne a svedomito robí svoju prácu a snaží sa vyjsť v ústrety či mojej mame, či mne.
BUDOVANIE ZÁHRADY
 Publikované: 6.6.2023 
Rozvoj pracovných zručností je odborná činnosť na osvojenie pracovných návykov a zručností prijímateľa sociálnej služby pri vykonávaní pracovných aktivít pod odborným vedením.
Školenie o ľudských právach
 Publikované: 6.6.2023 
Vzdelávanie je celoživotný proces a neobíde ani nás- poskytovateľov sociálnych služieb.
Prednáška
 Publikované: 24.5.2023 
Dňa 9.mája 2023 sme pokračovali v sérií prednášok o chorobách v seniorskom veku. Tému „Spolužitie s človekom s Alzheimerovou chorobou“ prezentovala Lenka Klímová (zdrav. sestra). Cieľom je edukácia našich prijímateľov s
JUBILANTI
 Publikované: 5.5.2023 
Oslava Jubilantov je dlhé roky zaužívaná aktivita v našom zariadení. Každomesačne si pripomíname životné jubileá našich prijímateľov oslavou s koláčikom, dobrou hudbou, spevom a tancom.