Jazyk/Nyelv 

Spravodajstvo

Ľahkočitateľná zmluva pre prijímateľov sociálnych služieb
 Publikované: 16.5.2024 
V rámci aktivity Posedenie pri čaji sme 7. mája 2024 uskutočnili aktivitu s názvom Moja zmluva, ktorá zahŕňala informácie o zmluve o poskytovaní sociálnych služieb.
Starostlivosť o seniorov v zariadeniach sociálnych služieb
 Publikované: 29.4.2024 
Dňa 24.04.2024 sme pokračovali v sérii prednášok v rámci prevencie a podpory zdravia pre našich seniorov, ktorú prezentovala Lenka Klímová (sestra).
Ľahko čitateľná forma zmluvy pre PSS- Nová Bašta
 Publikované: 23.4.2024 
V zariadení 19.4.2024 uskutočnila aktivita v ktorom naši PSS boli oboznámení ľahko čitateľnou formou zmluvy o poskytovaní soc.služieb čo podpíšu keď nastúpia do zariadenia.
Terapeutické bábiky pre láskyplné spomienky v ZSS Rimava
 Publikované: 15.4.2024 
Prostredníctvom projektu Terapeutické bábiky pre láskyplné spomienky sme pre naše zariadenie získali terapeutickú bábiku a terapeutického kocúrika.
Vítanie Jari
 Publikované: 12.4.2024 
S jarným obdobím sa prebúdza nielen príroda, ale aj naša chuť do života. Pani zima odovzdáva svoje žezlo mladšej sestre jari, noc už nevládne nad dňom, a nás to zase ťahá von.
Príprava na Veľkú Noc- Nová Bašta
 Publikované: 6.4.2024 
Každoročné prípravy na veľkú noc sa nesú v duchu tradičných zvyklostí a kultúrnej uvedomelosti v zariadení. Klienti zhotovujú veľkonočnú výzdobu v rámci celého zariadenia, čo skultúrni ich životné prostredie a približuje
Prednáška zdravotnej sestry  Márii Kováčovej s názvom „ Opuchy dolných končatín “
 Publikované: 19.3.2024 
Dňa 18. marca 2024 sa v rámci periodického vzdelávania prijímateľov sociálnych služieb v ZSS Rimava-Nová Bašta konala prednáška zdravotnej sestry Márii Kováčovej.
Slávnostné posedenie pri príležitosti MDŽ
 Publikované: 11.3.2024 
Možno niekomu Medzinárodný deň žien rezonuje v mysli nie práve najlepšou energiou hlavne v spojení s dobami minulými, kedy ho možno skôr oslavovali muži ako ženy a preto je teraz tak trošku zaznávaný a zabudnutý.
Milé naše ženy - Nová Bašta
 Publikované: 11.3.2024 
Medzinárodný deň žien v našom zariadení sme spoločne s našimi klientkami oslávili dňa 8.3.2024 v poobedňajších hodinách. Oslava MDŽ patrí medzi tradičné akcie v našom zariadení už viac rokov.