Jazyk/Nyelv 

Multisenzorická miestnosť SNOEZELEN

Titulka

V januári sme úspešne odovzdali do užívania našim prijímateľom sociálnych služieb multisenzorickú miestnosť.

V posledných rokoch sa v zariadení zvyšuje počet prijímateľov sociálnych služieb s psychiatrickými ochoreniami, najmä demenciou všetkých typov. Takýto klienti potrebujú špeciálne prístupy a metódy.  Ako pomôcka v práci s klientmi slúži multisenzorická miestnosť. Miestnosť bude slúžiť k stimulácií zmyslov, k realizácii reminiscenčných aktivít a bazálnej stimulácii.

Snoezelen je multifunkčná metóda, ktorá sa realizuje v obzvlášť príjemnom a upravenom prostredí a prostredníctvom svetelných a zvukových prvkov, vôní a hudby vyvoláva zmyslové pocity. Tieto prvky môžu pôsobiť na najrôznejšie oblasti vnímania uvoľňujúco, ale aj stimulujúco. Táto cielene vytvorená ponuka zmyslových podnetov riadi a usmerňuje stimuláciu, prebúdza pozornosť, navodzuje pocit pohody a uspokojenia, vyvoláva spomienky, vplýva na vzťahy, zbavuje strachu a evokuje pocit istoty a bezpečia. 

Priložené fotografie