Jazyk/Nyelv 

Oslava pri príležitosti životného jubilea 90 rokov - Posedenie s jubilantmi

titulná

Oslava Jubilantov je dlhé roky zaužívaná aktivita v našom zariadení. Každomesačne si pripomíname životné jubileá našich prijímateľov oslavou s koláčikom, dobrou hudbou, spevom a tancom. 

V živote každého z nás sú chvíle jedinečné a neopakovateľné... Takou neopakovateľnou chvíľou v živote človeka je určite oslava narodenín. Ak sa jedná o okrúhle životné jubileum je to chvíľa o to viac výnimočnejšia. Dňa 17. júna sme sa v ZSS Rimava v Novej Bašte stretli pri príležitosti krásneho životného jubilea nášho klienta pána Štefana Kardáča, ktorý oslávil 90. narodeniny. K tomuto krásnemu životnému jubileu sme nášmu klientovi popriali všetko najlepšie, predovšetkým pevné zdravie a krásnu a pokojnú život. 

Napísala: Bc.Edina Szitás Szabó

Priložené fotografie