Jazyk/Nyelv 

Aby zabúdanie nebolelo...

titulná fotka

Starnutie je prirodzený biologický proces nás živých tvorov. A ako sa mení (starne) naše telo, tak starne aj náš mozog. Vo vyššom veku je zabúdanie pre nás úplne normálne, stáva sa súčasťou každodenného života. Chtiac- nechtiac strácame svoje zručnosti, schopnosti a aj schopnosť myslieť a pamätať si. 

A býva veľmi ťažké rozlíšiť bežné problémy od nástupu demencie. 

Demencia je porucha pamäťových a ďalších kognitívnych funkcií (učenia, orientácie, abstraktného myslenie, vizuálne-priestorového vnímania,  úsudku, rozhodovania, jazyka), ktorá je tak závažná, že narušuje bežné životné činnosti človeka. 

Demenciou najčastejšie trpia osoby vo veku nad 65 rokov.

Vedcom a odborníkom sa však podarilo zistiť, ako možno spomaliť alebo zmierniť symptómy už existujúceho ochorenia. 

Sú to mentálne stimulujúce aktivity, ako napríklad učenie sa nového jazyka, riešenie hlavolamov alebo trénovanie pamäti.

Pravidelné mentálne cvičenia stimulujú kognitívne schopnosti človeka a oddiaľujú tak proces nástupu demencie. 

Takýmto pamäťovým tréningom nás previedla certifikovaná lektorka Mgr. Vierka Cirbusová.

Tréning začal koncentračno-pohybovým cvičením, pokračoval stimulačnými cvičeniami na pamäť, logické myslenie, koncentráciu, vizualizáciu, počítanie a pod. Obtiažnosť úloh je vždy nastavená tak, aby účastníkov nepreťažovala, ale práve podporila ich sebavedomie. 


Napísala: Mgr.Denisa Cabanová

Priložené fotografie