Voľné pracovné miesta

Domov dôchodcov a DSS Rimavská Sobota hľadá sociálneho pracovníka /čku/ na volné pracovné miesto.


Podmienky k pohovoru:

  • Vzdelanie: VŠ II. stupňa / Mgr. / odbor sociálna práca


Záujemcovia na osobný pohovor si prinesú :

  • - Žiadosť o prijatie do zamestnania
  • - Diplom o ukončení VŠ vzdelania
  • - Životopis
  • - Výpis z registra trestov
  • - Motivačný list
  • - Prax vítaná


Záujemcovia sa môžu na pohovor prihlásiť na tel. čísle.0905 253 180  - Mgr. Jana Vančíková, riaditeľkaalebo:0918 719 290  - PhDr. Helena Pivarníková - vedúcasociálno - zdravotného úseku