Jazyk/Nyelv 

Ako sme slávili mesiac úcty k starším

titulka

Pri príležitosti „Mesiaca októbra – mesiaca úcty k starším“ každoročne pripravujeme pre našich prijímateľov posedenie spojené s pohostením a kultúrnym programom. Konečne po dvoch rokoch k nám do zariadenia mohli prísť aj žiaci Základnej školy v Novej Bašte, ktorí si pripravili milé predstavenie. Žiaci si zas od našich prijímateľov vypočuli krásne slová, ktoré boli veľmi aktuálne a poučné. Na ich vzájomnej konverzácii bolo vidno, že niekoľko generačný rozdiel nič neznamená, pokiaľ si máte čo povedať. Deti so záujmom počúvali, aké dôležité je aby bol vo svete mier, aby boli dobrými ľuďmi, aby si ctili svojich rodičov, že aj oni budú raz starí a preto aby si vážili život a a mnoho iného. Deti im zas rozprávali o svojich plánoch a záľubách. Prijímatelia im s hrdosťou poukazovali výrobky, ktoré vyrábajú na tvorivých dielňach, tiež nástenku, kde prezentujeme svoju činnosť v zariadení. Deti boli veľmi prekvapené, aký zaujímavý život vedú naši prijímatelia napriek svojmu veku.  

Obec Nová Bašta, v ktorej sídli zariadenie v rámci mesiaca októbra, organizuje pre seniorov posedenie, na ktorom sa zúčastnili aj naši piati prijímatelia. Pri príležitosti okrúhlych životných jubileí boli dve naše prijímateľky obdarované darčekovými balíčkami. 

Napísala Mgr. Miloslava Zaušková 

Priložené fotografie