Bilancia roku 2021

2


Posledný deň v roku sme sa s prijímateľmi sociálnych služieb rozlúčili s odchádzajúcim rokom a zároveň sme si zaspomínali na to, čo všetko sme  v uplynulom roku zažili. 


Fotky a nahrávky z celého roka spracované do prezentácie, prijímateľov sociálnych služieb veľmi potešili a zároveň aj prekvapili ako aktívne žijú napriek svojmu veku a zdravotným obmedzeniam.  Napísala Mgr. Miloslava Zaušková, vedúca strediska

Priložené fotografie