Čas vianočný

2


Očakávanie Vianoc  sa nieslo v duchu príprav na najkrajšie sviatky roka. Čakanie si prijímatelia sociálnych služieb spolu so zamestnancami  krátili realizáciou vianočnej výzdoby zariadenia.


Čas čakania spríjemnila aj návšteva Mikuláša, tiež návšteva vedenie Základnej školy Gemerský Jablonec, ktorí odovzdali krabice v rámci projektu „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“.


K príprave na Vianoce nesmie chýbať pečenie vianočných dobrôt. Aj naše prijímateľky sociálnych služieb ako správne gazdinky, napiekli výborné vanilkové rožky.


Posedením pri vianočnom stromčeku s pásmom kolied a vianočných piesní, ktoré si prijímateľky sociálnych  služieb sami pripravili a aj zaspievali, sme vstúpili do slávenia Vianoc.  Napísala Mgr. Miloslava Zaušková, vedúca strediska 

Priložené fotografie