Jazyk/Nyelv 

Deeskalačné techniky a Používanie evakuačnej podložky

Titulná foto

Dňa  9.5.2023 sa konalo ďalšie periodické vzdelávanie zamestnancov na tému Deeskalačné techniky. Prednášku aj s prezentáciou spracovala zdravotná asistentka Lenka Klímová  po účasti na školení v Poprade.

Prednáška bola zameraná na prevenciu krízových situácií v starostlivosti o seniorov v zariadeniach sociálnych služieb. Ide vlastne o spôsobe správania, komunikácie a prístupu, ktorý vedie k níženiu napätia u prijímateľov sociálnej služby  ale aj personálu. Zamestnanec v sociálnych službách má vedieť zvládnuť situáciu keď prijímateľ je nekľudný a bezprostredne ohrozuje sám seba alebo svoje okolie.

    Ďalšiu prednášku s praktickou ukážkou prezentovala zdravotná sestra Bc. Alžbeta Cerovská s názvom Evakuácia PSS a v správne použitie  evakuačnej podložky v prípade požiaru v zariadení. Zamestnanci mali príležitosť nacvičovať správnu fixáciu a presun evakuovaného do bezpečia.

Spracovala: Bc. Alžbeta Cerovská

Zverejnila: Mgr. Denisa Cabanová

Priložené fotografie