Jazyk/Nyelv 

Deň seniorov - Nová Bašta

titulná fotka

Starí ľudia sú pamäťou a múdrosťou, vďaka ktorej si mladšie generácie môžu uvedomiť, že sú súčasťou dejín. Aj my sme si v tento deň pripravili pre našich prijímateľov sociálnych služieb posedenie.

Program v októbri bol pestrý. Počas celého mesiaca život našim seniorom spríjemňovali detičky zo základných škôl , ktoré si pripravili za pomoci trpezlivých pani učiteliek a vychovávateliek zaujímavý program, pripravili si aj darčeky pre našich obyvateľov, za čo im veľmi pekne ďakujeme. Aj tento mesiac uskutočnilo svätá omša pre PSS v ktorej pán farár zaoberal s aktuálnou témou úcty k starším. Celý tento akčný mesiac sme zavŕšili slávnostným podujatím u nás v zariadení v našej spoločenskej miestnosti, ktorá bola slávnostne pripravená pre našich obyvateľov.

Obec Nová Bašta, v ktorej sídli zariadenie v rámci mesiaca októbra, organizuje pre seniorov posedenie, na ktorom sa zúčastnili aj naši piati prijímatelia. 


Napísala: Bc. Edina Szitás Szabó

Priložené fotografie