Deň seniorov v DD a DSS Stredisko v Novej Bašte

IMG_6598

Niet krajšieho obdobia v prírode ako je jeseň, keď vietor sa hrá s krásne sfarbenými listami. V živote človeka sú okamihy, keď si uvedomujeme, čo znamenajú roky i jeseň života. Ide najmä o bohaté životné skúsenosti, múdrosť, lásku a obetavosť. Niet krajšieho a jemnejšieho pohľadu ako pohladenie starého otca, či starej mamy. Mesiac október je už oddávna venovaný úcte k starším.

V utorok 29.októbra sa v DD a DSS Stredisko v Novej Bašte uskutočnilo nádherné kultúrne podujatie. Pripravený bol bohatý trojgeneračný program. Najmladšiu generáciu zastupovali deti  z miestnej Základnej školy, ktoré sa už tradične predviedli recitačne, hudobne i tanečne. Strednú generáciu zastupovali zamestnanci domova.

Pre našich klientov pripravili krásne pásmo ľudových piesní, do ktorých sme sa  všetci s radosťou zapojili. Zaznela i  báseň venovaná úcte k starším. Najstaršiu generáciu zastupovali členovia speváckej skupiny pôsobiacej v našom domove. Celé ich vystúpenie sa niesla vo folklórnom duchu.

Aj tentokrát bolo posedenie  pre seniorov spojené s gratuláciami všetkým tým, ktorí sa dožili úctyhodného veku 80 rokov a starším. Nechýbalo ani chutné občerstvenie. Po oficiálnom ukončení programu  seniori ešte dlho zotrvali v speve  známych piesní.

Síce je už Mesiac úcty k starším za nami, šediny, mozoľnaté dlane a láskavé srdce seniorov by sme si mali vážiť aj počas celého roka. Skúsme podať pomocnú ruku naším dedkom a babičkám, starším. Skúsme viesť svoje deti k tomu, aby poznali svojich starých rodičov, vážili si ich a pomáhali im.

Veríme, že sa všetkým pripravený spoločenský program páčil a zanechal v nich prijemný kultúrny zážitok.

Napísala: Bc. Sumráková

V Novej Bašte 04.11.2019

Priložené fotografie