Deň svätého Mikuláša

20201208_100926 (2)

Tento rok sme Mikuláša v našom zariadení nemohli privítať tak ako to bolo zvykom po iné roky. Vždy ho vítali prijímatelia sociálnych služieb spolu s deťmi z miestnej materskej škôlky a základnej školy. Príchod Mikuláša spoločne oslávili pásmom najrôznejších piesní  a básní. 

Napriek zákazu návštev, prišiel Mikuláš do nášho domova dôchodcov a domova sociálnych služieb aj tento rok. Prišiel tichučko, posadil sa pred dverami.  Vo svojom batohu okrem sladkostí priniesol aj nádej, že toto ťažké obdobie rôznych zákazov a obmedzení, ktoré boli prijaté na zabezpečenie ochrany prijímateľov sociálnych služieb voči šíreniu koronavírusu sa pre všetkých nás čoskoro skončí.  Rozdal balíčky, potešil prijímateľov sociálnych služieb, zažal sviečky na oknách nášho domova a ako tichúčko prišiel tak aj odišiel. 

Na realizácii tejto krásnej a kreatívnej výzdoby nášho zariadenia sa podieľali zamestnanci Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb Nová Bašta spolu s prijímateľmi sociálnych služieb.  Aj takouto formou sa všetci snažíme si toto ťažké obdobie čím viac spríjemniť. 

Napísala Mgr. Miloslava Zaušková, vedúca zariadenia 

Priložené fotografie