Fašiangové posedenie v DD a DSS Stredisko v Novej Bašte

20190305_114843-COLLAGE


Posedením pri sladkých dobrotách s pestrým kultúrnym programom a zábavou v maskách si pripomenuli fašiangy aj v našom domove dôchodcov.


Každý fašiangový ples sa začína slávnostným otvorením. Veľmi radi  sme si privítali medzi nami našu pani riaditeľku Mgr. Janu Vančíkovú, sociálnu pracovníčku Mgr. Dominiku Boľfovú a obyvateľov z Rimavskej Soboty.  Zábava sa začala sprievodom masiek, ktoré si klienti vyrobili s pomocou zamestnancov. Masky boli naozaj rôznorodé a krásne. Po sprievode a predstavení masiek sa rozprúdila zábava. V kultúrnom programe nechýbali básne, piesne a príhovory v slovenskom a maďarskom jazyku. Úsmev na tvárach vyvolala scénka so svadbou, ktorú nám pripravili klienti a zamestnanci. Honosná svadba sa konala v domove práve tento deň. Na hostine boli prítomní účinkujúci klienti a zamestnanci prezlečení za kňaza, starejšieho, nevestu a ženícha. Rozprávkové manželstvo sa uzatváralo formou obradu. Po obrade  vystrojila sa hostina spojená s tancovačkou – tanec s nevestou, vyberanie peňazí do taniera.


Do tanca a na počúvanie nám hrala hudba, ktorú naši klienti veľmi radi počúvajú. Cieľom nášho fašiangového posedenia bolo, aby sa klienti zabavili, a aby sme si pripomenuli fašiangové zvyky, na ktoré si starší klienti  pamätajú.


Veríme, že naše fašiangové posedenie bolo pre mnohých z nás krásnym a hodnotným stretnutím. Veselica sa teda vydarila ku všeobecnej spokojnosti, takže už teraz možno začať rozmýšľať o jej uskutočnení v r.2020.


Napísala: Bc. Mária Szumráková

Priložené fotografie