Fašiangy- symbol veselosti a zábavy

14

Tradičnou súčasťou fašiangov  je v našom zariadení organizovanie maškarného plesu. Tak ako po iné roky, aj tento rok sa prijímatelia sociálnych služieb na maškarný ples veľmi tešili.  Kreatívne nápady a šikovné ruky našich zamestnancov zmenili prijímateľov sociálnych služieb a aj seba samých na  „nepoznanie“. 

Typickým fašiangovým jedlom sú šišky, ktoré pre nás pripravili naše pani kuchárky. 

A zábava mohla začať. 

Napísala Mgr. Miloslava Zaušková, vedúca strediska 

Priložené fotografie