Fašiangy Turice veľká noc príde

04

Dňa 31.01.2020 sa uskutočnil v našom zariadení karneval pre klientov. Pripravovali sa na karneval od začiatku januára. Pracovali na výzdobe a vyrábali masky. V deň karnevalu  sa dozvedeli zaujímavosti ohľadom najväčšieho karnevalu v Riu de Janeiru,  fašiangov na Slovensku a ako tento čas trávili ľudia v minulosti.  Potom sa rozprúdila zábava  a spoločne si všetci zatancovali. Nesmeli samozrejme chýbať fašiangové šišky.

Priložené fotografie