Jazyk/Nyelv 

Hygiena rúk

100_0331

Dňa 1.3.2023 sa konala prednáška pre klientov DD a DSS Rimavská Sobota s názvom „ Hygiena rúk“  ( prednášajúca bola  Eva Zsírošová – sestra ).

Umývanie  rúk sa považuje za tradičnú súčasť kultúry. Historické záznamy ukazujú, že tomu tak nebolo odjakživa. V posledných rokoch sa dôležitosť umývania rúk neuveriteľne znásobila, lebo práve ruky sú ( po respiračnom prenose ) najčastejším spôsobom šírenia teraz tak aktuálneho koronavírusu z jedného človeka na druhého.

V rámci prednášky našim klientom boli zodpovedané otázky: ako najlepšie si umyť ruky, ako dlho si majú umývať ruky, akými ďalšími spôsobmi môžeme napomôcť k zastaveniu šírenia vírusu.

Zapísala: Bc. Alžbeta Cerovská

Priložené fotografie