Jazyk/Nyelv 

JUBILANTI

Titulná fotka

Oslava Jubilantov je dlhé roky zaužívaná aktivita v našom zariadení. Každomesačne si pripomíname životné jubileá našich prijímateľov oslavou s koláčikom, dobrou hudbou, spevom a tancom. Súčasťou oslavy sú aj príbuzní našich prijímateľov, ktorí dotvárajú príjemnú rodinnú atmosféru. 

Priložené fotografie