Mesiac úcty k starším

01

Mesto Rimavská Sobota v spolupráci s Krajskou organizáciou Únie žien Slovenska, nezabudli  na seniorov nášho Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb a pozvali nás na stretnutie pri príležitosti mesiaca úcty k starším.


Toto stretnutie sa konalo v divadelnej sále Mestského kultúrneho strediska v Rimavskej Sobote.  Pozvanie prijalo päť našich klientiek a v doprovode sociálnej pracovníčky sa zúčastnili, ako zhodnotili klientky, tohto veľmi pekného podujatia.


Na úvod programu primátor Jozef Šimko pozdravil seniorov a  pripomenul, že úctu je potrebné prejavovať  nielen v októbri ale počas celého roka. Program spestrili spevácke vystúpenia spevokolu Dúha a záver patril Štefanovi Skrúcanému, ktorý  prespieval piesne mnohých spevákov, medzi inými aj Karla Gotta, čo viacerých potešilo.


Napísala Mgr. Miloslava Zaušková

sociálna pracovníčka 

Priložené fotografie