Návšteva Mikuláša v Domove dôchodcov a domove sociálnych služieb Rimavská Sobota

04


Vo štvrtok 5.12.2019 Mikuláš so svojím pomocníkom čertom a anjelom neobišiel ani náš  Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Rimavská Sobota. Z návštevy Mikuláša mali radosť nielen prijímatelia sociálnych služieb, ale aj deti zo základnej školy Pavla Dobšinského v Rimavskej Sobote a tiež deti z detského domova Hrachovo.  Deti svojim spevom a tancom potešili oči a srdcia našich prijímateľov sociálnych služieb.


Mikuláš priniesol do domova nielen balíčky  ale najmä krásnu predvianočnú atmosféru. Prijímatelia sociálnych služieb sa na Mikuláša veľmi tešili a pripravili si pre neho básničky a vinše. Čert mal toho roku dobrú náladu, nikoho nestrašil, veď ani nemal prečo, všetci sme poslúchali. Počas celej návštevy Mikuláša robil čert dobrú náladu.


Mikulášovi sa pesničky  a príjemná atmosféra tak páčili, že nám sľúbil, že o rok príde zas.


Napísala Mgr. Miloslava Zaušková

Priložené fotografie