Jazyk/Nyelv 

Návšteva soľnej jaskyne

20220517_145808

Väčšinu našich prijímateľov sociálnych služieb trápi nejaké ochorenie, preto  sa rozhodli urobiť niečo pre svoje zdravie. Jednou z metód podpornej liečby na mnohé ochorenia, je haloterapia. Záujem o návštevu soľnej jaskyne bol veľký, pobyt si prijímatelia sociálnych služieb pochvaľovali. Príjemné popoludnie sme ukončili osviežujúcou zmrzlinou.    

Spracovala Mgr. Miloslava Zaušková vedúca strediska 

Priložené fotografie