PRÍSNY ZÁKAZ NÁVŠTEV AŽ DO ODVOLANIA
od 29.9.2020
riaditeľka DD a DSS RS

Ochrana osobných údajov

Na doplnení informácií pracujeme.