OZNÁMENIE O PODMIENKACH NÁVŠTEV PSS V 3. stupni ohrozenia – čierna Platné od 1.11.2021 - Nová Bašta

 • Návštevy nie sú povolené. 

 • Návštevy je možné uskutočniť len na základe výnimky udelenej riaditeľom zariadenia (termínálne štádium, zlý zdravotný a psychický stav prijímateľa a pod.).


Podmienky návštev budú priebežne aktualizované podľa epidemiologickej situácie v okrese a v zariadení. Prosíme návštevy, aby naše opatrenia rešpektovali. Sú prijaté v záujme ochrany Vašich blízkych a našich zamestnancov pred nákazou COVID-19.