Jazyk/Nyelv 

Poďakovanie sociálnej pracovníčke Mgr. Pavlíkovej Diane

Dobrý deň  pani riaditeľka, 

chcel by som pochváliť vašu sociálnu pracovníčku p. Mgr. Pavlíkovú, ktorá si čestne a svedomito robí svoju prácu a snaží sa vyjsť v ústrety či mojej mame, či mne. Včas reaguje, predchádza a predvída, keď má nastať nejaký problém, dohliada a informuje ma poctivo o stave mojej mamy. Snaží sa hľadať kompromis a vyrieši situáciu. Som rád, že takáto zodpovedná osoba dohliada na moju mamu. S jej prácou som maximálne spokojný. 


S pozdravom 

Štefan