Poďakovanie za starostlivosť

20220331_114346

„Ďakujem celému kolektívu za starostlivosť o moju drahú mamičku. Nech Vás Pán Boh žehná za Vašu náročnú  prácu. Prajem dobré zdravie .“

                                                                                                      Cit. dcéra   prijímateľky sociálnej služby 


Takéto krásne slová vďaky za našu prácu a sladkú odmenu sme dostali za starostlivosť prijímateľky sociálnej služby, ktorá sa vo februári dožila 85 rokov  a bola obyvateľkou zariadenia viac ako 9 rokov. Ďakujeme.  


Napísala Mgr. Miloslava Zaušková, vedúca strediska 

Priložené fotografie