Jazyk/Nyelv 

Prednáška

image0000021_2

Dňa 9.mája 2023 sme pokračovali v sérií prednášok o chorobách v seniorskom veku. Tému „Spolužitie s človekom s Alzheimerovou chorobou“  prezentovala Lenka Klímová (zdrav. sestra). Cieľom je edukácia našich prijímateľov sociálnych služieb o rôznych chorobách, príčin ich vzniku a prevencií. Alzheimerova choroba začína nenápadne a pomaly. Medzi prvé varovné príznaky patrí zabúdanie nedávnych udalostí, mien, zhoršovanie pamäti či neschopnosť orientovať sa v čase a v známom priestore. Časté opakovanie otázok, zmeny nálad a správania, nezáujem o seba, o hygienu. Choroba sa potichu vkráda do života a neodchádza, naopak, rozvíja sa. Alzheimerova choroba je progresívna porucha mozgu, pri ktorej mozog postupne degeneruje. Najčastejšie sa objavuje u ľudí vo veku nad 65 rokov.

Tak ako v prípade mnohých iných neurologických ochoreniach, ani v tomto prípade neexistujú žiadne špeciálne možnosti prevencie. Všeobecne je dôležitý zdravý životný štýl a starostlivosť o srdce aj mozog. Medzi takzvané rizikové faktory patrí ženské pohlavie, taktiež vek, pretože výskyt Alzheimerovej choroby stúpa s vekom. V práci s ľuďmi s Alzheimerovou chorobou je dôležité rešpektovať ich ľudskú dôstojnosť. Venujme im dostatok času, ich pocitom a prežívaniu, aby sme im porozumeli a dokázali zvýšiť kvalitu ich života a pohodlia.

Mgr. Diana Pavlíková


Priložené fotografie