Prednáška k potrebe zdravej výživy v DDaDSS Stredisko Nová Bašta

4

Zdravá výživa a vnútorná harmónia rozhodujúcim spôsobom ovplyvňujú naše zdravie.

Od našich príbuzných počúvame často vetu: „Už som starý, ja už toho toľko nepotrebujem!“

Takáto predstava je však mylná, vo vyššom veku má výživa zásadný význam pre udržanie dobrého zdravia a podporu kvalitného života. Preto by seniori svoje stravovanie nemali podceňovať. Tieto slová odzneli na úvod prednášky o potrebe zdravej výživy pre našich prijímateľov sociálnych služieb. Prednášku viedla výživová poradkyňa Bc. Edina Szabóová. Prednáška našich prijímateľov sociálnych služieb zaujala, o čom svedčí množstvo otázok, ktoré prijímatelia sociálnych služieb kládli. 


Napísala Mgr. Miloslava Zaušková, vedúca strediska – sociálna pracovníčka

Priložené fotografie