Jazyk/Nyelv 

Prednáška o zápale pľúc a dôležitosti očkovania

1

Dňa 22. novembra sa  v rámci periodického vzdelávania prijímateľov sociálnej služby konala prednáška zdravotnej sestry Bc. Alžbety Cerovskej na tému: Zápal pľúc a dôležitosť očkovania v zaradení sociálnych služieb.  Zápal pľúc je závažné infekčné ochorenie ktoré ohrozuje hlavne starých ľudí s chronickými ochoreniami srdca, ciev, dýchacích ciest a cukrovkou. U osôb vo veku  65 rokov a starších, v zariadeniach je výskyt 10x vyšší ako mimo zariadenia. 

V diskusii odzneli otázky ohľadom kovidu, chrípky, užívania liekov proti kašľu, užívania probiotík, oslabeniu organizmu, liečby a prevencie.

Prednáška bola podaná formou prezentácie v slovenskom a maďarskom jazyku.

Mgr. D. Pavlíková

Priložené fotografie