Prednáška pri príležitosti Týždňa mozgu

Pomaly k nám prichádza jar a s prvým jarným dňom k nám prišli aj p. doktorka Adriana Strečková a pani Mgr. Zuzana Bokorová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Rimavskej Sobote, aby nám pri príležitosti Týždňa mozgu porozprávali o možnostiach ako si čo najdlhšie zachovať mozog  a pamäťové funkcie v dobrej kondícii. Dotkli sa aj témy problémov s krvným tlakom, nadváhou a hodnôt a ukazateľov ako si ľahko môžeme tieto základné parametre strážiť sami. Venovali sa aj téme zásad správneho stravovania, potom dali priestor pre otázky a na záver sme sa dobre pobavili pri jednoduchých pamäťových cvičeniach, pri ktorých sa ukázalo, že sa naši obyvatelia nedajú zahanbiť a vedia ukázať svoje vedomosti aj precvičiť si pamäť.