PRÍSNY ZÁKAZ NÁVŠTEV AŽ DO ODVOLANIA
od 29.9.2020
riaditeľka DD a DSS RS

Seniorfest v Domove dôchodcov a domove sociálnych služieb

01

Pod záštitou  Mestského kultúrneho strediska Rimavská Sobota sa pri príležitosti mesiaca úcty  k starším, klienti  Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb zúčastnili tvorivých dielní.


Nezaskočila ich práca so žiadnym materiálom i keď obojstranná lepiaca páska ich chvíľu potrápila, no popasovali sa aj s ňou. Klientky ukázali zručnosť svojich rúk a pod ich rukami vznikali krásne adventné čajové kalendáre, ktoré si mohli vziať so sebou a počas dlhých studených večerov si budú môcť urobiť chutný čaj.


Napísala Mgr. Miloslava Zaušková

sociálna pracovníčka

Priložené fotografie