Stretnutie klientov s Mikulášom

6.decembra zavítal do nášho domova Svätý Mikuláš. Mal typicky veľké brucho, dlhočiznú bradu a samozrejme svojich dvoch pomocníkov čerta a anjelika.


Priniesol so sebou Mikulášske dobroty a rozdával ich s tou najväčšou láskou. Taktiež zisťoval správanie jednotlivých klientov, ktorí sa zapojili svojím speváckym či recitačným umením. Odmenil ich pochvalou a sladkou pochutinou. Navštívil aj imobilných klientov na lôžku, ktorým sa prihovoril a odovzdal im sladkú dobrotu. Obyvatelia  mali však ešte jednu úlohu: prísť na stretnutie s Mikulášom s vlastnoručne vyrobenou ozdobou. Bolo ich naozaj neúrekom, každá jedna ozdôbka niesla v sebe kreativitu a vynímala sa na stromčeku, ktorý sme ozdobili spoločne s Mikulášom.


Na záver slávnostného posedenia prítomní klienti  i zamestnanci sa Mikulášovi predviedli v milom programe, ktorým  navodili tú správnu predvianočnú atmosféru. Keďže v tento čas má toho Mikuláš naozaj veľa, nasadol do „kúzelného kočiara“ a cestoval ďalej. S úsmevom a spokojnosťou sme sa pomaly všetci rozchádzali. Význam tohto dňa je aj pozitívne vplývanie na každodenné správanie  voči sebe, lebo  život v kolektíve si vyžaduje ľudskosť a vzájomnú toleranciu.


Mikulášska návšteva bol príjemný deň plný radosti a očakávania.


V Novej Bašte, dňa 12.decembra 2018


Napísala: Bc.Szumráková