„UŽ SA FAŠIANG KRÁTI, UŽ SA NENAVRÁTI „

01

Koniec fašiangového obdobia si prijímatelia sociálnych služieb spríjemnili maškarným plesom. Maškarný ples má v DDaDSS Stredisko Nová Bašta už dlhoročnú tradíciu. Témou tohoročného maškarného plesu bola súťaž talentov, ktorých je v našom zariadení naozaj neúrekom.  Maškarný ples s názvom DDS FAKTOR – EUROVÍZIA, sa niesol v medzinárodnom duchu. Svedčí o tom účasť „masiek“ zo všetkých kútov sveta. Prijímatelia sociálnych služieb sa do súťaže zapojili spevom, básňami a aj tancom.  Výbornú atmosféru spríjemňovala  živá hudba, ktorá hrala do spevu a tanca. Tanečnou zábavou a prianím aby nás takáto nálada sprevádzala po celý rok sme sa s fašiangami rozlúčili. 

Napísala Mgr. Miloslava Zaušková vedúca strediska – sociálna pracovníčka

Priložené fotografie