Jazyk/Nyelv 

Výlet na pútnické miesto Szentkút

Titulka

Každoročne pripravujeme výlet pre našich prijímateľov sociálnych služieb do zaujímavých oblastí neďaleko nášho domova. Aj tento rok 16. júna sme jeden taký zorganizovali a to do pútnického miesta Mátraverebély. Je to známe pútnické  miesto  v Maďarsku.

Každoročne sa pútí v júni a v auguste zúčastňuje veľké množstvo ľudí. Areál pútnického miesta slúži ako miesto pokoja, modlitby a oddychu pre každého, kto sem zavíta. Tak ako kedysi, aj dnes láka veriacich a chorých, aby tu zložili svoje bolesti a trápenia. Návšteva pútnického miesto nás obohatila nielen po stránke poznania, ale aj po stránke duchovnej.

Všetkým sa výlet  páčil, tešíme sa záujmu a veríme, že aj v nasledujúcich obdobiach sa nám podarí zorganizovať podobnú zaujímavú cestu.


Napísla: Bc. Edina Szitás Szabó

Priložené fotografie