Vystúpenie detí k mesiacu úcty k starším – Staroba je múdrosť mladosti a mladosť je múdrosť staroby

01

Október je mesiac úcty k starším. Pripomíname si zásluhy starších o náš dnešok. Úctu však treba prejavovať počas celého roka jednoducho všade. 


Vždy je dôležité, že sme si našli čas na vľúdne slovo, úsmev radosť, aj 17.10.2019  žiaci z maďarskej školy Mihálya Tompu z Rimavskej soboty, spolu s pani učiteľkami si pripravili krásne a pútavé pásmo plné spevu a tanca.


Vystúpenie bolo rytmické. Klientom nášho Domova dôchodcov a Domova sociálnych služieb, sa veľmi páčilo.  Žiakov odmenili potleskom. Na konci vystúpenia dostali od žiakov darčeky v podobe ručne vyrobených  blahoželaní. 


Napísala PhDr. Linda Kubriczká

sociálna pracovníčka 

Priložené fotografie