Jazyk/Nyelv 

Vystúpenie detí z MŠ

1687762454165

22. júna sme v našom Domove privítali deti z Materskej školy – Óvoda Slniečko na Rybárskej ulici na sídlisku Západ v Rimavskej Sobote. Deti mali pre nás pripravený krásny program pesničiek a tancov a zvládli bravúrne aj niekoľkonásobné prezliekanie čo v horúcom letnom dni bolo náročné ale sú to veľmi šikovné deti.

Naši obyvatelia mali radosť v očiach a úsmevy na perách svedčili o tom, že sa im vystúpenie páčilo  čo potvrdili aj potleskom a vystúpenie sme zavŕšili spoločne zaspievanou pesničkou Červené jabĺčko. Takéto udalosti vždy potešia našich obyvateľov, prinesú im radosť a pookrejú na duši.

Veľmi ich vítame a tešíme sa z nich ,veď deti a starí rodičia, to patrí k sebe, tvoríme spolu rodinu.


Mgr. Martina Kántorová

Priložené fotografie