Jazyk/Nyelv 

Vzdelávanie prijímateľov sociálnych služieb v oblasti zdravia a výživy

titulna fotka


V januári sme odštartovali sériu vzdelávacích aktivít zameraných na zdravie našich prijímateľov. Vzdelávanie vedie naša zdravotná sestra Bc.Cerovská v oboch jazykoch (maďarsky aj slovensky). Tentokrát to bola téma chrípky, jej prevencia a liečba. Po prezentácii mali prijímatelia možnosť klásť otázky a pýtať sa, čo ich v téme zaujímalo.

Prevencia je mimoriadne dôležitá, snažíme sa nezanedbať ju v žiadnom veku.


Napísala Mgr. Denisa Cabanová 

Priložené fotografie