Jazyk/Nyelv 

Prevencia pádov

titul fotka

Dňa  22. januára 2024  sa  v rámci  periodického vzdelávania prijímateľov sociálnych služieb v ZSS  –  SZSZI  Rimava konala prednáška zdravotného asistenta Ivety Bozóovej s názvom  „ Prevencia pádov“.

U starších ľudí sú pády hlavnou príčinou zranení. Pád a následná zlomenina znamenajú v mnohých prípadoch následnú imobilitu.

Spoľahlivými pomocníkmi starších sú rôzne pomôcky: barle, chodúľky, opierky, madlá a kúpeľňové pomôcky. Pravidelný pohyb a udržanie dostatočnej svalovej a kĺbovej pohyblivosti pomáha seniorovi predchádzať nielen pádom, ale pomáha i znižovať ich následkov.

Cieľom prednášky bola prevencia a minimalizácia rizika pádov.

Priložené fotografie